1402/09/12
 
دوره‌ی
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره آموزش تخصصي فيلمبرداري تبليغاتي 1402/09/30 پنجشنبه 9 الي 13 حضوري 1402/09/30 ظرفيت آزاد