1401/11/08
 
دوره آموزش محتواسازي با موبايل
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره آموزش محتواسازي با موبايل 1401/11/30 يکشنبه و سه شنبه 9 الي 11 حضوري با 20% تخفيف 1401/11/30 ظرفيت آزاد