1401/11/08
 
دوره آموزش نرم افزارهاي توليد محتوا
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره آموزش نرم افزارهاي توليد محتوا 1401/12/10 يکشنبه و سه شنبه 17:30 الي 20:30 حضوري 1401/12/10 ظرفيت آزاد