1402/03/17
 
دوره جامع تربيت کارشناس بازاريابي و فروش
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره جامع تربيت کارشناس بازاريابي و فروش 1402/05/29 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 20:30 1402/05/29 ظرفيت آزاد