1403/03/26
 
دوره مديريت پروژه براساس استاندارد جهاني PMBOK
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره مديريت پروژه براساس استاندارد جهاني PMBOK 1403/04/14 پنجشنبه 8 تا 11 1403/04/14 ظرفيت آزاد