1402/09/12
 
دوره کارگاه عکاسي صنعتي، تبليغاتي و روتوش
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره کارگاه عکاسي صنعتي، تبليغاتي و روتوش 1402/10/22 جمعه 10 الي 13 حضوري 1402/10/22 ظرفيت آزاد