1401/11/08
 
دوره کارگاه عکاسي صنعتي، تبليغاتي و روتوش
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره کارگاه عکاسي صنعتي، تبليغاتي و روتوش 1401/11/14 جمعه 10 الي 13 حضوري 1401/11/14 ظرفيت آزاد