1400/02/28
 
دوره طراحي استراتژي و سيستم معاملاتي در بورس
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت