1402/06/31
 
دوره عکاسي و فيلمبرداري با موبايل
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره عکاسي و فيلمبرداري با موبايل 1402/08/20 چهارشنبه 9 الي 12 حضوري 1402/08/20 ظرفيت آزاد