1399/05/13
 
دوره سمينار طراحي ديتاسنتر و شبکه هاي Cloud مبتني‌ بر نرم افزار (SDN)
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت