1399/11/04
 
دوره جامع کارشناس بازاريابي و فروش
 
سرفصلهاي دوره:

مديريت بازاريابي
مديريت فروش
روانشناسي و مديريت ارتباط با مشتري
تبليغات و تکنيکهاي پيشبرد فروش
مديريت برند
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره جامع تربيت کارشناس بازاريابي و فروش 1399/11/07 يکشنبه-سه شنبه 17-21 آنلاين 1399/11/14 ظرفيت آزاد