1397/07/04
 
دوره دوره جامع مديريت پروژهاي EPC
 

سرفصل دوره

مديريت مهندسي در پروژه هاي EPC

مديريت ادعا در پروژه هاي EPC

مديريت پيمان ها و مناقصات در پروژه هاي EPC

مديريت هزينه، تعديل و تورم در پروژه هاي EPC

مسئوليت ها، وظايف و ارتباطات در پروژه هاي EPC

مهندس مشاور در پروژه هاي EPC

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره دوره جامع مديريت پروژهاي EPC 1397/07/13 جمعه ها 13-9 1397/07/20 ظرفيت آزاد