1397/11/03
 
دوره دوره جامع مديريت پروژهاي EPC
 

سرفصل دوره

مديريت مهندسي در پروژه هاي EPC

مديريت ادعا در پروژه هاي EPC

مديريت پيمان ها و مناقصات در پروژه هاي EPC

مديريت هزينه، تعديل و تورم در پروژه هاي EPC

مسئوليت ها، وظايف و ارتباطات در پروژه هاي EPC

مهندس مشاور در پروژه هاي EPC

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت