1400/10/28
 
دوره طراحي صفحات وب (WordPress)
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره طراحي صفحات وب (WordPress) 1400/11/18 شنبه و دوشنبه 14 تا 17 آنلاين 1400/11/18 ظرفيت آزاد
دوره طراحي صفحات وب (WordPress) 1400/11/07 پنجشنبه 9 تا 12 حضوري مهندس زنهاري 1400/11/07 ظرفيت آزاد