1397/07/02
 
دوره‌ی
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره سمينار الزامات پاسخگويي به حسابرسان 1397/07/26 پنجشنبه 8 الي 14 آقاي شاطرزاده 1397/07/26 ظرفيت آزاد