1401/11/08
 
دوره جامع عکاسي و روتوش حرفه اي
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره جامع عکاسي و روتوش حرفه اي 1401/11/26 شنبه و چهارشنبه 16:30 الي 19:30 حضوري 1401/11/26 ظرفيت آزاد
دوره جامع عکاسي و روتوش حرفه اي 1401/11/30 يکشنبه و سه شنبه 9 الي 12 حضوري با20% تخفيف 1401/11/30 ظرفيت آزاد