1402/09/12
 
دوره دوره جامع مديريت شبکه هاي مبتني بر مايکروسافت
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره دوره جامع مديريت شبکه هاي مبتني بر مايکروسافت 1402/11/18 يکشنبه و چهارشنبه 16 تا 19 1402/11/18 ظرفيت آزاد