1402/09/12
 
دوره مباني برنامه نويسي کاربردي (#C)
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره مباني برنامه نويسي کاربردي (#C) 1402/10/02 شنبه و چهارشنبه 16 تا 18 آنلاين 1402/10/02 ظرفيت آزاد