1403/04/30
 
دوره مباني برنامه نويسي کاربردي (#C)
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره مباني برنامه نويسي کاربردي (#C) 1403/04/31 يکشنبه و سه شنبه 11 تا 13 آنلاين 1403/04/31 ظرفيت آزاد