1401/11/16
 
دوره‌ی
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره طراحي تابلوهاي برق با نرم افزارEplan 1401/11/17 شنبه تا سه شنبه 17تا 21 1401/11/17 ظرفيت آزاد