1402/03/17
 
دوره قانون کار و تامين اجتماعي
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره قانون کار و تامين اجتماعي 1402/05/21 روزهاي زوج 17 تا 21 1402/05/21 ظرفيت آزاد