1402/09/12
 
دوره حسابداري مالي
 

طرح درس حسابداري مالي :

تعريف حسابداري و آشنايي با تاريخچه حسابداري و استفاده کنندگان از صورتهاي مالي و شاخه هاي مختلف حسابداري
اصول پذيرفته شده حسابداري
اصول و مفاهيم و اصطلاحات حسابداري
آشنايي با گزارشهاي سود و زيان و ترازنامه و طبقه‌بندي اطلاعات مندرج در آنها
صدور سند حسابداري
نحوه‌ي ثبت دفتر روزنامه و كل و معين و ارتباط آنها با‌‌يكديگر
نحوه‌ي استخراج اطلاعات مالي از دفاتر
تراز آزمايشي و نحوه‌ي تنظيم گزارشها
تعديلات (اصلاحات)
بستن حسابهاي موقت و دائم و تهيه تراز اختتاميه
حسابداري خريد و فروش موسسه بازرگاني
بستن حساب‌ها در مؤسسه‌هاي تجاري و تنظيم گزارشهاي عملكرد سود و زيان
روشهاي ارزيابي موجودي مواد و كالا (فايفو و لايفو ، ميانگين )
موجوديهاي نقدي ( صندوق و تنخواه‌گردان ، بانك )
تهيه صورت مغايرت بانكي
داراييهاي ثابت ( معاوضه ، فروش و ..)
مطالبات ( بدهكاران و اسناد دريافتي )
حسابهاي حقوق و دستمزد و تهيه ليست حقوق و دستمزد
روشهاي انبارداري و بحثهاي مربوط به موجودي كالا (روشهاي قيمت گذاري ، روش خرده فروشي و عمده فروشي ،‌ قيمت بهاي تمام شده)
‌دارائيهاي نامشهود و طريقه ثبت و مستهلك كردن آنها
حسابداري شعب به سه روش : 1- قيمت تمام شده 2- قيمت تمام شده به اضافه چند درصد 3- قيمت فروش
تهيه صورت گردش وجوه نقد

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره حسابداري مالي 1402/10/05 يکشنبه و سه شنبه 17 تا 20 1402/10/05 ظرفيت تکميل
دوره حسابداري مالي 1402/10/30 شنبه و دوشنبه 14 تا 17 1402/10/30 ظرفيت آزاد