1400/10/28
 
دوره طراحي ومدلسازي صنعتي توسط SolidWorks
 

 

طرح درس دوره (برنامه تدريس) 

و اطلاعات تكميلي مورد نياز دانشجويان به منظور بهره‌گيري موثرتر از كلاس درس

 

 

 

  

اهداف دوره:

§         آموزش نرم‌افزار Solid Works

 

 

دانشجويان پس از موفقيت در گذراندن دوره بايد قادر باشند كه:

§         ترسيمات 2D را در محيط قطعه (Part) با استفاده از دستورات Revolved , Extruded , Boss/Base , Cut

§         …, Revolved Cut, Swept, Loft را طراحي و ترسيم كند.

§         نقشه هاي ساخت قطعات را استخراج و ذخيره نمايد.

§         قطعه هاي مختلف يك مجموعه پيچيده را در كنار هم قرار داده و نقشه هاي تركيبي Detail , Assembly را استخراج كند.

 

منابع و مأخذ پيشنهادي براي مطالعه بيشتر:

§         خودآموز طراحي مكانيكي با Solid Work    توسط مهندس هادي جعفري

§         كارگاه عملي SolidWorks توسط مهدي عاصي لاهيجاني (كانون نشر علوم)

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت