1401/11/08
 
دوره‌ی
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره تصوير سازي ديجيتال (آموزش با Photoshop و Illustrator و قلم نوري) 1401/11/23 يکشنبه و سه شنبه 15 الي 17:30 حضوري 1401/11/23 ظرفيت آزاد