1402/12/09
 
دوره کاربردي و کارگاهي نرم افزار Photoshop
 

 


 

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره کاربردي و کارگاهي نرم افزار Photoshop 1403/02/18 يکشنبه و سه شنبه 9 الي13 حضوري 1403/02/17 ظرفيت آزاد
دوره کاربردي و کارگاهي نرم افزار Photoshop 1403/02/15 شنبه و چهارشنبه 18 الي 21 حضوري 1403/02/15 ظرفيت آزاد