1400/11/07
 
دوره جامع کاربري کامپيوتر (ICDL)
 

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره جامع کاربري کامپيوتر (ICDL) 1400/12/10 يکشنبه و سه شنبه 15 تا 18 انلاين آقاي زنهاري 1400/12/10 ظرفيت آزاد