1402/09/12
 
دوره برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MSP
  

دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MSP 1402/11/08 يکشنبه و سه شنبه 17 تا 21 1402/11/08 ظرفيت آزاد