1403/02/31
 
دوره آشنايي با نرم افزار Matlab
 
دوره‌های قابل ثبت نام
عنوان تاريخ شروع زمان آخرين مهلت ثبت نام وضعيت
دوره آشنايي با نرم افزار Matlab 1403/03/20 يکشنبه و سه شنبه 17 تا 20 حضوري و همزمان آنلاين 1403/03/20 ظرفيت آزاد